LIBELLE

Bij een artikel in Libelle over woekerende liefde knipte Geertje deze wilde papercut jungle.

jungle

IMG_5681

Het bijna uit zijn voegen barstende hart werd uit heel veel verschillende soorten rood geknipt. Het lijkt 3D maar is zo plat als een dubbeltje.GAI_Libelle_HartJungle_papercutKAJSAWoekerende dingen. Ze zijn zo mooi vastberaden en meedogenloos, onvermurwbaar. Ze móeten gewoon. Grommende blauwe regen, een klotsend overlopende badkuip, schimmel op kaas.